АПАРТАМЕНТИ   DSC01500 DSC01499 DSC01498 DSC01497
В БЛОК 172
етаж застр.площ о.ч. мазе цена
1 2 59.69 10.16 2.8

5 3 59.69 12.68 0
46 5 59.42 10.72 2.31
8 3 61.29 11.21 6.92
Т27 9 47.52 11.12 0
К3 4 35.13 6.14 0
В БЛОК 173
етаж застр.пл. о.ч. мазе цена
4 2 69.62 14.95 5.35
1 2 89.88 17.96 5.96
6 3 54.83 14.13 0
8 3 61.29 11.21 6.92
Т27 9 47.52 11.12 0
К3 4 35.13 6.14 0
ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ
В БЛОК 172
вид заст.площ о.ч. нива цена
магазин 1  24.98  4.32  1 -€
магазин 2  32.87 5.68  1
магазин 3  32.87  5.68  1
кафе 4  88.34  15.27 2      -€
магазин 5  70.77  12.23 2    150€
В БЛОК 173
вид заст.площ о.ч. нива цена
офис 1 55.59 11.22 1  150€
офис 2 52.07 10.51 1  150€
офис 4 77.61 15.67 1  170€
БИСТРО 139.65 28.2 2       –
магазин 1 38.09 7.69 1
магазин 3 83.71 16.9 2      – €
кафе 48.13 9.72 1     200€
ЗА ПАРКИРАНЕ
вид заст.площ блок цена
ОПМ  13.75  172 30 лв.
ЗПМ  12.46  172 50 лв.
гараж  3  22.83  172