ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ DSC01965
В БЛОК 172
вид
заст.площ
о.ч.
нива
цена €
магазин
1
24.98
4.32
1
магазин
2
32.87
5.68
1
магазин
3
32.87
5.68
1
кафе
4
88.34
15.27
2
45000
магазин
5
70.77
12.23
2
45000
В БЛОК 173
вид
заст.площ
о.ч.
нива
цена €
офис
1
55.59
11.22
1
46767
офис
2
52.07
10.51
1
43806
офис
4
77.61
15.67
1
65296
БИСТРО
139.65
28.2
2
117495
магазин
1
38.09
7.69
1
магазин
3
83.71
16.9
2
70427
кафе
48.13
9.72
1